25
St. II
26
St. II

biały grosz, Albrecht i Karol I

cena końcowa
1 150 PLN
27
St. II-
32
St. II+

1 krajcar, Chrystian Ulryk, 1684

cena końcowa
380 PLN
33
St. II+

3 krajcary, Chrystian Ulryk, 1698

cena końcowa
190 PLN
34
St. II

3 krajcary, Karol bierutowski, 1705

cena końcowa
170 PLN
35
St. II+

6 krajcarów, Karol Fryderyk, 1713

cena końcowa
170 PLN
36
St. I-

6 krajcarów, Karol Fryderyk, 1714

cena końcowa
950 PLN