25
St. II
26
St. II

biały grosz, Albrecht i Karol I

cena końcowa
~268 EUR
27
St. II-
32
St. II+

1 krajcar, Chrystian Ulryk, 1684

cena końcowa
~88 EUR
33
St. II+

3 krajcary, Chrystian Ulryk, 1698

cena końcowa
~44 EUR
34
St. II

3 krajcary, Karol bierutowski, 1705

cena końcowa
~39 EUR
35
St. II+

6 krajcarów, Karol Fryderyk, 1713

cena końcowa
~39 EUR
36
St. I-

6 krajcarów, Karol Fryderyk, 1714

cena końcowa
~221 EUR