111
St. I

1 grosz 2007, III RP, odwrotka

cena końcowa
60 PLN
112
St. I

10 groszy 2010, III RP, odwrotka

cena końcowa
130 PLN
113
St. I

10 groszy 2010, III RP, odwrotka

cena końcowa
130 PLN