medal POWSTANIE WARSZAWSKIE, 1981, srebro Ag, masa rzeczywista: 172 g, niski nakład 20 sztuk

medal POWSTANIE WARSZAWSKIE, 1981, srebro Ag, masa rzeczywista: 172 g, niski nakład 20 sztuk
medal POWSTANIE WARSZAWSKIE, 1981, srebro Ag, masa rzeczywista: 172 g, niski nakład 20 sztuk
stan zachowania
I
cena wywoławcza
~81 EUR
cena końcowa
~112 EUR
Cena szacunkowa
~163 EUR
Literatura
Medale Mennicy Państowowej 1979-1983, poz. 419

Medal POWSTANIE WARSZAWSKIE, 1981, srebro Ag, masa rzeczywista: 172 g, średnica 70 mm, niski nakład 20 sztuk, "Awers: Na tle ruin leżący powstaniec i sanitariuszka. Po prawej strzelający z karabinu żołnierz. W dole data: 1.8.1944. Obrzeże po prawej wyrwane wybuchem pocisku. Rewers: mur ze śladami kul. Po lewej obrzeże wyrwane wybuchem pocisku. Na murze Orzeł w koronie i znak Polski Walączącej - "kotwica". W dole półkoliście: PTAiN WARSZAWA. 1981. Sygnowany na awersie - j. markiewicz-n. Projektował i wykonał Józef Markiewicz-Nieszcz (Medale 1979-1983, Warszawa 1986, s. 102). Cena zakupu w epoce 12 000 zł (na podstawie zapisków kolekcjonerskich, które były dołączone do kolekcji). Na płaszczyźnie obrzeża wybity symbol Ag oraz umieszczona punca z oznaczeniem podstawowej cechy probierczej dla próby srebra 800 (polska cecha probiercza używana w latach 1963-1986). Dla wyrobów z metali szlachetnych wizerunek kobiety oznacza wyrób ze srebra, zaś litera W - miejsce cechowania, w tym przypadku Warszawa. Paszkowycz 45/81.

Stan zachowania
I

twoje notatki

brak