medal POWSTANIE STYCZNIOWE, medal wznowiony w 1983 roku (pierwotne bicie z 1981 roku zawierało 12 sztuk medali w srebrze), srebro Ag, masa rzeczywista: 186 g, nakład z 1983 roku: 5 sztuk

medal POWSTANIE STYCZNIOWE, medal wznowiony w 1983 roku (pierwotne bicie z 1981 roku zawierało 12 sztuk medali w srebrze), srebro Ag, masa rzeczywista: 186 g, nakład z 1983 roku: 5 sztuk
medal POWSTANIE STYCZNIOWE, medal wznowiony w 1983 roku (pierwotne bicie z 1981 roku zawierało 12 sztuk medali w srebrze), srebro Ag, masa rzeczywista: 186 g, nakład z 1983 roku: 5 sztuk
stan zachowania
I
cena wywoławcza
350 PLN
cena końcowa
800 PLN
Cena szacunkowa
700 PLN

Medal POWSTANIE STYCZNIOWE, medal wznowiony w 1983 roku (pierwotne bicie z 1981 roku zawierało 12 sztuk w srebrze), srebro Ag, masa rzeczywista: 186 g, średnica 70 mm, nakład z 1983 roku: 5 sztuk , "Awers: Grupa powstańców. Na pierwszym planie mężczyzna z wysoko uniesionymi rękami trzymający sztandar. W dole półkoliście: POWSTANIE STYCZNIOWE. Po prawej wzdłuż krawędzi: PTAiN WARSZAWA 1981, niżej pod sygnaturą wg Grott. Rewers: Tarcza z herbami Polski, Litwy i Rusi, nad nią szarfa z napisem: BOŻE! ZBAW-POLSKĘ, wyżej korona. W otoku: WOLNOŚĆ, RÓWNOŚĆ, NIEPODLEGŁOŚĆ" (Medale 1979-1983, Warszawa 1986, s. 100). Sygnowany na awersie - spleciony monogram ML. Projektował i wykonał: Marek Lipowski. Cena zakupu w epoce 5 000 zł (na podstawie zapisków kolekcjonerskich, które były dołączone do kolekcji). Na płaszczyźnie obrzeża wybity symbol oznaczjący próbę srebra Ag 925. Paszkowycz 40/81.

Stan zachowania
I
Literatura
Medale Mennicy Państowowej 1979-1983, poz. 411

twoje notatki

brak