medal POWSTANIA ŚLĄSKIE - ZA POLSKI ŚLĄSK, medal wznowiony w 1983 roku (pierwotne bicie z 1982 roku zawierało 15 sztuk w srebrze), srebro Ag, masa rzeczywista: 187 g, nakład z 1983 roku: 5 sztuk

medal POWSTANIA ŚLĄSKIE - ZA POLSKI ŚLĄSK, medal wznowiony w 1983 roku (pierwotne bicie z 1982 roku zawierało 15 sztuk w srebrze), srebro Ag, masa rzeczywista: 187 g, nakład z 1983 roku: 5 sztuk
medal POWSTANIA ŚLĄSKIE - ZA POLSKI ŚLĄSK, medal wznowiony w 1983 roku (pierwotne bicie z 1982 roku zawierało 15 sztuk w srebrze), srebro Ag, masa rzeczywista: 187 g, nakład z 1983 roku: 5 sztuk
stan zachowania
I
cena wywoławcza
350 PLN
cena końcowa
850 PLN
Cena szacunkowa
700 PLN

Medal POWSTANIA ŚLĄSKIE - ZA POLSKI ŚLĄSK, medal wznowiony w 1983 roku (pierwotne bicie z 1982 roku zawierało 15 sztuk w srebrze), srebro Ag, masa rzeczywista: 187 g, średnica 70 mm, nakład z 1983 roku: 5 sztuk , "Awers: Grupa uzbrojonych górników ze sztandarem, na którym Orzeł w koronie. W tle zabudowania, wieże kopalń i kominy. Po lewej daty: 1919/1920/1921. W otoku, u góry: POWSTANIA ŚLĄSKIE, u dołu ZA WOLNY POLSKI ŚLĄSK. Po prawej: PTAiN WARSZAWA 1981. Rewers: Orzeł w koronie (Medale 1979-1983, Warszawa 1986, s. 131). Sygnowany na awersie - M 81. Projektował i wykonał: Marek Lipowski. Cena zakupu w epoce 5 000 zł (na podstawie zapisków kolekcjonerskich, które były dołączone do kolekcji). Na płaszczyźnie obrzeża wybity symbol oznaczjący próbę srebra Ag 925. Paszkowycz 33/82.

Stan zachowania
I
Literatura
Medale Mennicy Państowowej 1979-1983, poz. 542

twoje notatki

brak