Śląsk, Księstwo Kozielskie - Konrad VII Biały 1416-1452, halerza tego Konrad VII Biały polecił wybić w Koźlu w latach 1430- 1436 na wzór halerza praskiego, R6

Śląsk, Księstwo Kozielskie - Konrad VII Biały 1416-1452, halerza tego Konrad VII Biały polecił wybić w Koźlu w latach 1430- 1436 na wzór halerza praskiego, R6
Śląsk, Księstwo Kozielskie - Konrad VII Biały 1416-1452, halerza tego Konrad VII Biały polecił wybić w Koźlu w latach 1430- 1436 na wzór halerza praskiego, R6
stan zachowania
II
cena wywoławcza
200 PLN
cena końcowa
340 PLN
Cena szacunkowa
800 PLN

Śląsk, Księstwo Kozielskie - Konrad VII Biały 1416-1452, halerza tego Konrad VII Biały polecił wybić w Koźlu w latach 1430- 1436 na wzór halerza praskiego z uncjalnym A na awersie co oznaczało pierwszą literę łacińskiego słowa Albus (Biały) , Aw: W obwódce litera A, wokoło MONETA D KOSEL; Rw: W obwódce orzeł na wprost z głową w prawo, wokoło MONETA KOSEL, R6

Stan zachowania
II
Literatura
Kop. 8638

twoje notatki

brak