PRL monety obiegowe

W tej części aukcji oferujemy Państwu 17 pozycji, które są monetami obiegowymi z okresu PRL (zarówno w slabach firmy NGC, jak i „luzem”). Warte podkreślenia jest, że wszystkie walory z tego działu są w stanach zachowania: I/I- (monety zagradowane w notach odpowiadających I/I-). Na uwagę kolekcjonerów zasługuje moneta o nominale 5 zł z 1959 r. z wizerunkiem Rybaka, tzw. „słoneczko” w nocie MS 66 (druga najwyższa nota gradingowa tej monety na świecie w bazie firmy NGC). Destrukt powstał w skutek wybicia monety przy użyciu uszkodzonego stempla. „Słoneczko” z 1959 roku zostało wybite stemplem, który uległ uszkodzeniu poprzez brak krążka między stemplami podczas bicia (stykają się wtedy najwyższe punkty stempli). „Zwykle najwyższe punkty stempla to gładkie powierzchnie tworzące tło monety, a zetknięcie w takich miejscach pozostawia bardzo słabo widoczne ślady. Jeśli jednak naprzeciw takiego gładkiego fragmentu znajduje się jakiś kontrastowy element rysunku (np. legenda) to jego ślady odbijają się na przeciwległym stemplu. Na monecie wybitej takimi stemplami na awersie pojawiają się drobne fragmenty rysunku rewersu w odbiciu lustrzanym (https://zbierajmymonety.blogspot.com/p/destrukty.html, 10.04.2019 r.). Jeśli już jednak jesteśmy przy monecie o nominale 5 zł warto zwrócić uwagę na jej kunszt wykonania – projekt rewersu z wizerunkiem rybaka przy pracy (ciągnącego sieci) wykonał Józef Gosławski (dla osób, które chciałyby zgłębić jego twórczość polecamy książkę wydaną w 2012 roku Józef Gosławski Rzeźby, monety, medale). Ciekawostkę stanowi fakt, że monetę wprowadzono do obiegu poprzez Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 1958 r. zmieniające zarządzenie z dnia 14 lutego 1951 r. w sprawie ustalenia wzoru i odcinków banknotów oraz wzoru, nominalnej wartości, stopu i wagi monet (bilonu), zaś wycofano wraz z wejściem w życie denominacji złotego 1 stycznia 1995 roku. 


357
MS 65

5 gr 1959, aluminium, MS 65

cena końcowa
100 PLN
358
MS 66

10 groszy 1949, miedzionikiel, MS 66

cena końcowa
150 PLN
359
MS 66

10 gr 1966, aluminium, MS 66

brak ofert
150 PLN
360
MS 67

10 gr 1967, aluminium, MS 67

brak ofert
150 PLN
361
MS 66

10 gr 1974, aluminium, MS 66

cena końcowa
150 PLN
362
MS 65

10 gr 1981, aluminium, MS 65

cena końcowa
170 PLN
363
MS 65

20 gr 1980, aluminium, MS 65

cena końcowa
100 PLN
364
St. I/I-
365
St. I/I-
366
MS 66

50 gr 1975, aluminium, MS 66

brak ofert
100 PLN
367
MS 67
368
MS 67