Aukcja nr 11

Number of lots 419 dashboard
Date 27/01/2021, 19:00 event
Estimations 178 000 PLN show_chart
Prices realized
Download gavel
Lots bidding

All lots are listed to bid

Buyer's premium
15.00%
Bid increments
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
 
About the Auction

TROJAKI, SZÓSTAKI, GROSZE…

STARA, ZWARTA KOLEKCJA i nie tylko…

 

Szanowni Państwo,

zapraszamy na aukcję, która odbędzie się 27.01.2021 roku w środę o godzinie 19:00.

Tym razem licytacja rozpocznie się od starej, zwartej kolekcji trojaków, szóstaków, groszy, ortów…Przez ponad 50 lat udało się zebrać ciekawy zbór, który teraz „idzie w świat” i dzięki temu skorzystać na tym mogą współcześni kolekcjonerzy nabywając brakujące im walory.

Mamy trojaki olkuskie, lubelskie, poznańskie, bydgoskie, krakowskie, wschowskie, ryskie, gdańskie, wileńskie, Zygmunta III Wazy, czy też trojaki olkuskie, poznańskie, wileńskie, ryskie, Stefana Batorego

Oprócz tego w licytowanej kolekcji znajdują się półgrosze, grosze, dwudenary, czworak, orty,

tymfy i szóstaki. To niepowtarzalna okazja na złowienie czegoś ciekawego, ponieważ wiele odmian oferowanych walorów nie jest notowanych przykładowo w katalogu trojaków Igera.


W ofercie jest wiele pozycji z wariantami interpunkcyjnymi, hybrydami, przesunięciami.

Warto zapoznać się z opisami i popatrzeć jeszcze swoim okiem kolekcjonera, być może nie wszystko zostało uchwycone.

 

Stany zachowania zostały przedstawione z zachowaniem surowej oceny klasyfikacyjnej.


Trzon naszej styczniowej aukcji stanowi wspomniana wyżej kilkudziesięcioletnia kolekcja, ale zaskakujemy Państwa także innymi przedmiotami.


Po raz pierwszy na numizmatycznym rynku aukcyjnym pojawiają się obrazy o tematyce numizmatycznej.


Niech Państwo spojrzą także na bogatą ofertę literatury, niektóre pozycje pięknie oprawione i rzadko pojawiające się w handlu numizmatycznym.


Nie zapomnieliśmy o monetach PRL, niektóre to prawdziwe petardy, jak choćby Mickiewicz z efektem proof like – pierwszy raz w historii naszej firmy!

Licytację uzupełniają banknoty – uwaga: każdy w slabie PMG!


Zapraszamy na numizmatyczne emocje.

Pozdrawiam serdecznie

Justyna Leszczyńska-Bereska  

 

Terms and Conditions
 1. Organizatorem aukcji jest BERESKA NUMIZMATYKA Justyna Leszczyńska-Bereska, Aleja Solidarności 117 lokal 207, 00-140 Warszawa, NIP 772 224 10 53
 2. Aukcja odbywa się na zlecenie i rachunek właścicieli przedmiotów i w imieniu licytujących.
 3. Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest wcześniejsza rejestracja, jednoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu, oraz akceptacja przez Organizatora limitu wydatków, jaki przyznawany jest Uczestnikowi, powyżej którego nie może On licytować.
 4. Uczestnik aukcji może poprosić o zwiększenie kredytu wydatków, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo uwarunkowania tej prośby wpłatą wadium.
 5. Organizator rezerwuje sobie prawo wykluczenia z aukcji osób niepożądanych wg własnego uznania jak również prawo do odwołania oferty licytującego Uczestnika.
 6. Opłata aukcyjna wynosi 15 % i doliczana jest do wylicytowanej kwoty. Opłata zawiera podatek VAT. 
 7. Uczestniczący w aukcji jest zobowiązany po wygraniu licytacji opłacić wylicytowany przedmiot wybraną formą płatności w terminie 7 dni od daty zakończenia aukcji. Niedotrzymanie tego terminu spowoduje, że Organizator będzie pobierać odsetki za opóźnienie za każdy dzień zwłoki. Istnieje możliwość zmiany terminu zapłaty w wyniku umowy pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem.
 8. Opis przedmiotów aukcji podany jest w dobrej wierze, a autentyczność oferowanych przedmiotów jest gwarantowana przez Organizatora bezterminowo, chyba że w opisie danego przedmiotu zaznaczono inaczej. Za ewentualne, pozostałe wady fizyczne, a także za wady prawne rzeczy odpowiedzialność ponoszą Właściciele Przedmiotów.
 9. Oglądanie przedmiotów aukcyjnych możliwe jest dla Uczestników aukcji w jednej z siedzib Organizatorów, po uprzednim telefonicznym umówieniu się na wizytę, oraz ustaleniu pozycji które ma udostępnić Organizator.
 10. Uczestnicy aukcji biorący udział w licytacji będą traktowani tak jakby oglądali (fizycznie) przedmioty i studiowali ich stan zachowania. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące określeń podanych w katalogu będą przyjmowane przez Organizatorów wyłącznie na piśmie. 
 11. Zakończenie licytacji następuje po trzykrotnym wywołania ceny i jej zatwierdzeniu (przybiciu), a zwycięzcą licytacji zostaje ten jej Uczestnik, który zaoferował zatwierdzoną cenę.
 12. Walutą aukcji jest PLN i wartość wyrażona w tej walucie stanowi podstawę rozliczeń. 
 13. Rozliczenie następuje poprzez dokonanie przelewu na rachunek bankowy Organizatora 
  • Nazwa banku: ING Bank Śląski Właściciel konta: BERESKA NUMIZMATYKA Justyna Leszczyńska-Bereska, Al. Solidarności 117 lok. 207, 00-140 Warszawa 
  • Numer konta w PLN: 74105010381000009095074911 – PŁATNOŚCI KRAJOWE 
  • Numer konta w PLN: PL 74105010381000009095074911 – PŁATNOŚCI ZAGRANICZNE, SWIFT: INGBPLPW
 14. Organizator akceptuje regulowanie równowartości należnej kwoty również w walutach EURO. Dane do przelewu zostaną podane po uzgodnieniu z Organizatorem kursu wymiany i ewentualnych kosztów bankowych.
 15. Wylicytowane przedmioty będzie można odebrać osobiście w siedzibie firmy, po wcześniejszym umówieniu się. Opłacone przedmioty mogą zostać dostarczone wysyłkowo. Przedmioty nie są wysyłane za pobraniem. 
 16. Przedmioty o wartości powyżej 16.000 PLN mogą być wywiezione poza granicę Polski tylko po uzyskania pozwolenia na wywóz. Zasady wywozu i wydawania zezwoleń na wywóz reguluje ustawa z dnia 23.07.2003 „O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami”, a w szczególności jej nowelizacja z dnia 18.03.2010r.
 17. Obowiązek uzyskania stosownych pozwoleń wywozowych spoczywa na Zwycięzcy licytacji i Organizator nie pośredniczy w tej procedurze.
 18. Niniejszy regulamin został sporządzony w języku polskim i opublikowany w tymże języku. W kwestiach spornych moc prawną ma jedynie polski tekst regulaminu.
 19. Miejscem rozstrzygania ewentualnych sporów jest właściwy dla Organizatora Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy.

See more

keyboard_arrow_up
+