27

dukat, 1527, Karol I Podiebrad 1498 -1536, Złoty Stok

I-/II+
add Twoja notatka 
Opis pozycji
Opłata aukcyjna: 5.00 %
Stan zachowania: I-/II+
Estymacje: 3 363 EUR

dukat, 1527, Karol I Podiebrad 1498 -1536, Złoty Stok, Księstwo Oleśnicko-Ziębickie, z inicjałami mincerza N- B (Niklas von Burghaus), moneta została wybita w okresie, gdy Karol I sprawował urząd starosty generalnego Dolnego Śląska. Po śmierci ostatniego z braci, ks. Alberta, Karol tytułował się księciem ziębickim na Śląsku w Oleśnicy i w Opawie, hrabia kłodzki, pan Kunstatu i Podiebradów. Ten rocznik monety nie występował dotychczas na aukcjach numizmatycznych w Polsce, piękny stan zachowania. 

Pozycja nie notowana w katalogu Jarosława Dutkowskiego "Złoto czasów dynastii Jagiellonów" II wydanie, Gdańsk 2019. Katalog notuje pozycję 192 REICHSTN, w naszej ofercie wersja: REICHSTE


Aukcja
Aukcja nr 10
gavel
Data
16 września 2020
date_range
Cena wywoławcza
1 121 EUR
Estymacje
3 363 EUR
Stan zachowania
I-/II+
Cena sprzedaży
4 709 EUR
Przebicie
420%
Wyświetleń: 499 | Ulubione: 6
Aukcja

Bereska Numizmatyka

Aukcja nr 10
Data
16 września 2020
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
5.00%
Nie mniej niż 0 PLN za tę pozycję
Podbicia
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
 
Regulamin
 1. Organizatorem aukcji jest BERESKA NUMIZMATYKA Justyna Leszczyńska-Bereska, Aleja Solidarności 117 lokal 207, 00-140 Warszawa, NIP 772 224 10 53
 2. Aukcja odbywa się na zlecenie i rachunek właścicieli przedmiotów i w imieniu licytujących.
 3. Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest wcześniejsza rejestracja, jednoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu, oraz akceptacja przez Organizatora limitu wydatków, jaki przyznawany jest Uczestnikowi, powyżej którego nie może On licytować.
 4. Uczestnik aukcji może poprosić o zwiększenie kredytu wydatków, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo uwarunkowania tej prośby wpłatą wadium.
 5. Organizator rezerwuje sobie prawo wykluczenia z aukcji osób niepożądanych wg własnego uznania jak również prawo do odwołania oferty licytującego Uczestnika.
 6. Opłata aukcyjna wynosi 15 % i doliczana jest do wylicytowanej kwoty. Opłata aukcyjna w dziale ZŁOTO wynosi 5% i doliczana jest do wylicytowanej kwoty.Opłata zawiera podatek VAT. 
 7. Uczestniczący w aukcji jest zobowiązany po wygraniu licytacji opłacić wylicytowany przedmiot wybraną formą płatności w terminie 7 dni od daty zakończenia aukcji. Niedotrzymanie tego terminu spowoduje, że Organizator będzie pobierać odsetki za opóźnienie za każdy dzień zwłoki. Istnieje możliwość zmiany terminu zapłaty w wyniku umowy pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem.
 8. Opis przedmiotów aukcji podany jest w dobrej wierze, a autentyczność oferowanych przedmiotów jest gwarantowana przez Organizatora bezterminowo, chyba że w opisie danego przedmiotu zaznaczono inaczej. Za ewentualne, pozostałe wady fizyczne, a także za wady prawne rzeczy odpowiedzialność ponoszą Właściciele Przedmiotów.
 9. Oglądanie przedmiotów aukcyjnych możliwe jest dla Uczestników aukcji w jednej z siedzib Organizatorów, po uprzednim telefonicznym umówieniu się na wizytę, oraz ustaleniu pozycji które ma udostępnić Organizator.
 10. Uczestnicy aukcji biorący udział w licytacji będą traktowani tak jakby oglądali (fizycznie) przedmioty i studiowali ich stan zachowania. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące określeń podanych w katalogu będą przyjmowane przez Organizatorów wyłącznie na piśmie. 
 11. Zakończenie licytacji następuje po trzykrotnym wywołania ceny i jej zatwierdzeniu (przybiciu), a zwycięzcą licytacji zostaje ten jej Uczestnik, który zaoferował zatwierdzoną cenę.
 12. Walutą aukcji jest PLN i wartość wyrażona w tej walucie stanowi podstawę rozliczeń. 
 13. Rozliczenie następuje poprzez dokonanie przelewu na rachunek bankowy Organizatora 
  • Nazwa banku: ING Bank Śląski Właściciel konta: BERESKA NUMIZMATYKA Justyna Leszczyńska-Bereska, Al. Solidarności 117 lok. 207, 00-140 Warszawa 
  • Numer konta w PLN: 74105010381000009095074911 – PŁATNOŚCI KRAJOWE 
  • Numer konta w PLN: PL 74105010381000009095074911 – PŁATNOŚCI ZAGRANICZNE, SWIFT: INGBPLPW
 14. Organizator akceptuje regulowanie równowartości należnej kwoty również w walutach EURO i USD. Dane do przelewu zostaną podane po uzgodnieniu z Organizatorem kursu wymiany i ewentualnych kosztów bankowych.
 15. Opłacone przedmioty mogą zostać dostarczone wysyłkowo. Przedmioty nie są wysyłane za pobraniem. Wysyłka wyłącznie na terenie Polski. 
 16. Przedmioty o wartości powyżej 16.000 PLN mogą być wywiezione poza granicę Polski tylko po uzyskania pozwolenia na wywóz. Zasady wywozu i wydawania zezwoleń na wywóz reguluje ustawa z dnia 23.07.2003 „O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami”, a w szczególności jej nowelizacja z dnia 18.03.2010r.
 17. Obowiązek uzyskania stosownych pozwoleń wywozowych spoczywa na Zwycięzcy licytacji i Organizator nie pośredniczy w tej procedurze.
 18. Niniejszy regulamin został sporządzony w języku polskim i opublikowany w tymże języku. W kwestiach spornych moc prawną ma jedynie polski tekst regulaminu.
 19. Miejscem rozstrzygania ewentualnych sporów jest właściwy dla Organizatora Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy.
O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
Bereska Numizmatyka
Kontakt
BERESKA NUMIZMATYKA Justyna Leszczyńska-Bereska
room
Aleja Solidarności 117 / 207
00-140 Warszawa
phone
-
keyboard_arrow_up
+